Je droomwoning gevonden, en nu?

De woningen van Kernhem worden online verhuurd. Dat betekent dat alle stappen in het verhuurproces digitaal plaatsvinden. Van de inschrijving tot de ondertekening, het gebeurt online in een veilige omgeving. Je hoeft er de deur niet voor uit en kunt het doen wanneer het jou uitkomt. Handig! Heb je vragen tijdens de inschrijving en toewijzing? Dan staan we voor je klaar.

Wat kun je verwachten tijdens het inschrijfproces? Hieronder vind je alle informatie met betrekking tot een juiste inschrijving.

De volgende gegevens zijn nodig voor de online inschrijving. Let op! Altijd het Burgerservicenummer (BSN) en pasfoto afschermen:

Bij werknemers:

 • Gecertificeerde UWV verklaring zonder Burgerservicenummer (BSN). Met dit document controleren wij je inkomen, werkgever, soort arbeidsovereenkomst e.d. Deze download je door met je DigiD in te loggen op: Mijn UWV. Zorg ervoor dat bij downloaden het vinkje met Burgerservicenummer (BSN) uitstaat. Het document is alleen gecertificeerd indien wij de originele onbewerkte PDF ontvangen. Een wijziging in de naam van het document zorgt er al voor dat het geen gecertificeerd document meer is. Een gecertificeerd document herkent u aan de blauwe balk boven het document. Een niet gecertificeerd UVW document accepteren wij niet. Meer uitleg over het juiste document vindt u hier.
 • Werkgeversverklaring niet ouder dan 3 maanden, ingevuld en ondertekend door de werkgever, voorzien van firmastempel;
 • Intentieverklaring van uw werkgever, omdat er sprake is van een contract voor bepaalde tijd;
 • Kopie meest recente loonstrook. Let op: Uw BSN mag niet zichtbaar zijn.
 • Bankafschrift met daarop de storting van het salaris van de afgelopen maand. Let op: Uw naam, datum, rekeningnummer en de naam van de werkgever dienen zichtbaar te zijn. Het afschrift dient overeen te komen met de maand van uw aangeleverde loonstrook.

Bij uitkeringsgerechtigden/ pensioen/ AOW:

 • Jaaropgaven uitkering/ pensioen en/of AOW, zonder BSN;
 • Kopie laatste betaalspecificatie uitkering/pensioen/AOW, zonder BSN;
 • Kopie bankafschrift waarop de laatste storting van uw uitkering/pensioen/AOW zichtbaar is. Let op: Uw naam, datum, rekeningnummer en de naam van de afzender dienen zichtbaar te zijn.
 • Kopie schrijven van uw uitkeringsinstantie met daarin de maximale looptijd van uw uitkering genoemd;

Bij ondernemers:

(u dient minimaal 2 jaar een eigen onderneming te hebben)

 • Uittreksel Kamer van Koophandel, niet ouder dan 3 maanden;
 • Verklaring accountant of belastingadviseur met daarin het resultaat van de afgelopen twee jaar (2019 en 2020) en een prognose van  2021;
 • Goedgekeurde jaarrekeningen opgesteld door een accountant over de afgelopen twee jaar 2019 en 2020;
 • Definitief aanslagbiljet inkomstenbelasting jaar 2020;

Voor iedereen:

 • Bankafschrift van de rekening waarvan uw toekomstige huurbetalingen afgeschreven dienen te worden. Let op: Uw naam en rekeningnummer dienen zichtbaar zijn.
 • Verklaring opgesteld door uw huidige huiseigenaar/beheerder/hypotheekverstrekker inzake uw betalingsgedrag uit het verleden;
 • Kopie voor- en achterkant van uw geldig identiteitsbewijs/paspoort. Let op: Geen rijbewijs. Uw foto en BSN mogen niet zichtbaar zijn. Uw BSN kan op diverse plekken staan, waaronder in de cijferreeks. Uw documentnummer dient wel zichtbaar te zijn. Noteer de volgende notitie op het identiteitsbewijs: ‘Kopie t.b.v. REBO Huurwoning’. Tip: gebruik de Kopie ID-app van de Rijksoverheid.
 • Kopie bankpas. Let op: Uw naam en rekeningnummer dienen zichtbaar te zijn;
 • Geboorte achternaam;
 • Juiste documentnummer identiteitsbewijs

Mogelijk extra:

 • Verkoopakte pagina 1 en 2 van uw woning;
 • Uittreksel kadaster waarop zichtbaar is dat er geen hypotheek op uw woning rust;
 • Kopie hypotheekjaaroverzicht;
 • Echtscheidingsconvenant/schrijven advocaat inzake alimentatieverplichting/ontvangst;
 • Bewijs van inschrijving van uw scheiding in de registers van de burgerlijke stand met daarin de vermelding dat uw echtscheiding verwerkt is.
 • Uittreksel bevolkingsregister (BRP), niet ouder dan 3 maanden. Let op: Uit het document blijkt dat u inwonend bent. U kunt hiervoor het model voor de woningbouwvereniging gebruiken met daarin vermeld het aantal gezinsleden, adres en woonhistorie